POLITYKA PRYWATNOŚCI I KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Żaneta Hajnowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Żaneta Hajnowska Fotografia Kulinarna z siedzibą w Wilczycach (51-361), ul. Zaciszna 2/1, NIP: 6161492135, e-mail: kontakt@zanetahajnowska.com, zwana dalej Administratorem. 
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia przez Administratora usług w postaci udostępniania treści na stronie internetowej www.zanetahajnowska.com (zwanej dalej Serwisem) i komentowania wpisów, usługi Newsletter lub realizacji i wykonywania Umów Sprzedaży.
 3. Celem i podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja:
 1. świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającej na zapewnieniu dostępu (ustanowienie konta) do Konta Klienta w Serwisie (Sklepie Internetowym) oraz do zawartości Serwisów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającej na przesyłaniu newslettera przez Administratora (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną) i używaniu w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne  – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub odpowiedź na e-mail lub pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. Zamówień składanych przez Klientów na produkty Administratora oraz wykonywanie Umów Sprzedaży i obsługa reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także wystawiania rachunków za zamówione produkty (art. 6 ust. 1 lit c RODO); 
 4. uzasadnionego interesu administratora, promowanie produktów i usług administratora (marketing bezpośredni), prowadzenie analiz i analiz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Twoje dane nie będą przetwarzane przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w  tym profilowania.
 2. Przetwarzane dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie i obejmują: logi serwera, adres e-mail i adres IP, a w przypadku składania Zamówień na Produkty również dane identyfikacyjne i teleadresowe osoby fizycznej. Mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną, wybranym przewoźnikom lub pośrednikom realizującym przesyłki, firmom windykacyjnym, firmom faktoringowym, sądom, organom ścigania, bankom, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku wyłącznie zapisu na newsletter, bez rejestracji w Serwisie i bez składania Zamówień na Produkty, Twoje dane obejmują wyłącznie podany adres e-mail i nie będą przekazywane innym odbiorcom, za wyjątkiem podmiotów zapewniających obsługę teleinformatyczną oraz podmiotów wskazanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.Uprawnienia te możesz zrealizować kontaktując się z Administratorem pod adresem: kontakt@zanetahajnowska.com
 3. Informujemy, że masz prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Ci także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie takiej zgody, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty będą istniały przesłanki wskazane powyżej lub nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu lub wygaśnięcia wskazanych powyżej przesłanek – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych umów sprzedaży. Dane osobowe przekazane celem zapisania się do newslettera będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Najważniejsze informacje

 1. Dbam o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowałam dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.
 2. Zapisując się do newslettera, składając zamówienie w sklepie, dodając komentarz na blogu lub po prostu kontaktując się ze mną, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 3. Korzystam z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google.
 4. Korzystam z narzędzi remarketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.
 5. Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest.
 6. Zapewniam możliwość dodawania komentarzy. Korzystam w tym zakresie z systemu WordPress.
 7. Wykorzystuję pliki cookies, byś mógł/mogła w sposób komfortowy korzystać ze strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Informacje ogólne

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych mi danych opracowałam wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu Twoich danych osobom nieupoważnionym.
 2. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomocą Serwisu przetwarzane są zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L 119, 04/05/2016, s. 1- 88) (dalej: „RODO”).
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 4. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 5. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
 6. poprzez gromadzenie logów serwera www rejestrujących aktywności w serwisie transakcyjnym.
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzach: komentowanie wpisu, wypełnienie danych w  formularzu kontaktowym, zapisu na newsletter, związanych z zawarciem i wykonywaniem Umów Sprzedaży.
  2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Szczegółowe informacje

Newsletter. 

Za pośrednictwem strony możesz zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z moją aktywnością w Internecie. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.

Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Zamówienia.

Składając zamówienie, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Możesz również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie Umowy Sprzedaży.

Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

Rachunki

Jeżeli wystawiam Ci rachunek, to w tym celu przetwarzam Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do jego wystawienia. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia rachunku. Ponadto, wszystkie wystawione rachunki uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Komentarze. 

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz mi swoje dane w zakresie imienia i nazwiska (jeżeli je podajesz), adresu e-mail oraz treści komentarza. Ponadto, w systemie odnotowywany jest adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz.

Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Dane z bazie mojego systemu WordPress są w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania bloga. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy podejmę decyzję o zamknięciu bloga albo gdy usuniesz komentarz.

Kontakt 

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wypełniając formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu.

Twoje dane osobowe przekazywane mi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Informacja o plikach cookies 

 1. Moja strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony.
 2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny.Pliki cookies zbierają informacje, które zasadniczo nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Użytkownika).

Cele wykorzystywania cookies:

Cookies pozwalają:

 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych, w tym tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
 • korzystać z narzędzi marketingowych, w tym określać profil użytkownika w celu wyświetlenia mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
 • korzystać z systemu komentarzy,
 • wyświetlać na stronach filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo,
 • zapewniać funkcje społecznościowe,

Zgoda na cookies

 1. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
 2. W przypadku braku zgody na korzystanie z cookies wciąż na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą zapisywać się pliki niezbędne do prawidłowego działania Serwisu. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia również usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyła tylko konkretnej przeglądarki.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać ponadto: Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz, czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta (identyfikacja realizowana przez protokół http), instrukcje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link – w przypadku, gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik).
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Czas przechowywania plików cookies

 1. W zależności od celów i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych zebranych przez pliki cookies mogą być one przechowywane przez czas wskazany w pkt I.7 Klauzuli Informacyjnej. 
 2. Zebrane przez pliki cookies dane osobowe Użytkowników niebędących Klientem, będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator może usunąć Dane osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania danych osobowych. Część tych danych osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby Użytkownik niebędący klientem miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony obowiązującymi przepisami prawa. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych. 
 3. Pliki cookies niezbędne do wyświetlenia użytkownikowi poprawnej wersji strony I do przechowywania identyfikatora sesji Użytkownika wygasają po 1 dniu. 
 4. Pliki cookies potrzebne do wyświetlenia komunikatów w Serwisie, sprawdzenia czy dane w przeglądarce użytkownika wymagają zaktualizowania oraz niezbędne do uruchomienia odpowiedniej wersji Serwisu wygasają wraz z zamknięciem przeglądarki.
 5. Pliki cookies tworzone w momencie zaakceptowania przez użytkownika korzystania przez stronę z plików cookie wygasają po 30 dniach, zaś pliki, które przechowują informację o kraju użytkownika, uzyskaną na podstawie lokalizacji adresu IP po 365 dniach. 

Cookies podmiotów trzecich. 

Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. 

 1. W ramach współpracy z partnerami Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Serwisie pliki cookie:
  1. Google AdWords
  2. Google Analytics
  3. Facebook
  4. MailerLite

Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Wykorzystuję cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystam w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie mojej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

Marketing. 

Korzystam z narzędzi marketingowych Facebooka, by kierować do Ciebie reklamy w tym serwisie. W tym celu zaimplementowałem w kodzie platformy Pixel Facebooka, który zapamiętuje Twoje odwiedziny. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.

 1. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności Facebook i sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Filmy z serwisu YouTube. Na stronie osadzam filmy pochodzące z serwisu YouTube. Wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube lub plików cookies firmy Vimeo.

Funkcje społecznościowe. Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

 Więcej informacji na temat plików cookies podmiotów wskazanych powyżej znajduje się w ich politykach prywatności.